KOSMOS

Leersteuncentrum KOSMOS is er voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die schoollopen in het gewone basisonderwijs en secundair onderwijs in de ruime Kempen.

Leersteuncentrum KOSMOS is een zelfstandige instelling waarin leerondersteuners tewerkgesteld zijn die ondersteuning naar de school brengen. De ondersteuning staat ten dienste van het kind met specifieke onderwijsbehoeften, de leerkracht waarbij het kind in de klas zit, het schoolteam, medeleerlingen en de ouders van het kind. Welke vorm van ondersteuning het wordt, hangt af van de situatie ter plaatse en gebeurt in samenspraak.

Ondersteuning kan voor leerlingen met:

  •  een lichte mentale beperking of ernstige leerstoornis: type basisaanbod (vroeger type 1 en 8)
  •  een matige of ernstige mentale beperking: type 2
  •  ernstige emotionele of gedragsproblemen: type 3
  •  fysieke of motorische beperkingen: type 4
  •  visuele beperkingen: type 6
  •  auditieve beperkingen en spraak- of taalontwikkelingsstoornissen (STOS): type 7
  •  autismespectrumstoornis – ASS: type 9

Alleen scholen kunnen ondersteuning voor schoolgaande kinderen aanvragen bij Leersteuncentrum KOSMOS. Ouders kunnen dit niet. Wil je als ouder extra ondersteuning krijgen op school voor je kind? Neem dan contact op met de directeur van je school.

  •  Een school kan het hele jaar door ondersteuning aanvragen voor een of meerdere van haar leerlingen.
  •  Een aanvraag dien je altijd samen met een akkoordbewijs van het CLB in.
Naar top