Vrijwilligers

Ondersteuning in de klassen

Wekelijks komen vrijwilligers de taalontwikkeling ondersteunen. Ook tijdens bepaalde projecten zijn vrijwilligers welkom.

Losse vrijwilligers

Geregeld doen we een oproep voor vrijwilligers: kinderen vervoeren, uitstappen begeleiden, voorlezen,…

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan waarin ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. Directie en schoolbestuur zijn waarnemend lid.

De schoolraad geeft advies en gaat in overleg over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens één keer per schooljaar.

Vaste vrijwilligers krijgen een persoonlijke organisatienota afspraken vaste vrijwilligers.

Naar top