Uitstappen

Wat?

Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaatsvinden buiten de schoolmuren en die we organiseren voor één of meerdere klassen.

Deze uitstappen horen bij het leerprogramma van de leerlingen. We zorgen er dus voor dat al onze leerlingen deze uitstappen kunnen meedoen.

Schooluitstappen

  •         Bib
  •         Verkeerspark voor de lagere school
  •         Wandelingen in de schoolomgeving
  •         Leeruitstappen
  •         Schoolreizen
  •         Voorstellingen in cultuurcentrum Mol
  •         Sportdagen: Zilvermeer, Den Uyt, …

We verrekenen deze activiteiten via de maximumfactuur.

Meerdaagse reizen

We organiseren in elke graad, om de twee jaar, een meerdaagse activiteit.
Het is mogelijk om op voorhand te sparen voor deze uitstappen zodat je niet in één keer moet betalen.

  • Sportklassen (1ste graad) +/- 80 euro (1 nacht)
Naar top