Lagere school

Alle leerlingen zijn welkom vanaf het eerste leerjaar tot en met het derde leerjaar. In een uitdagende leeromgeving biedt onze lagere school je kind: 

 •           Nederlands
 •           wiskunde
 •           kunst en cultuur: knutselen, zingen, toneel spelen
 •          ‘Ik en de wereld’: wetenschap, techniek, natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis
 •           sociale en relationele vaardigheden: samen werken, samen spelen, anti-pestbeleid
 •           leercompetenties ‘leren leren’: zelfstandig werken, taken en toetsen voorbereiden
 •           digitale geletterdheid: werken met iPad, laptop, typelessen
 •          levensbeschouwing: katholieke godsdienst, islam, zedenleer, protestantse godsdienst,     
           orthodoxe godsdienst
 •          gezondheid: beweging
Naar top