Communicatie met ouders

Samen communiceren

 •     Respectvol: we communiceren op een respectvolle en waarderende manier met elkaar
 •     Doelgericht: we waken erover dat de communicatie functioneel is en vermijden overbodige zaken
 •     Toegankelijk: wie geen toegang heeft tot digitale middelen kan dat steeds in alle vertrouwen melden
      bij de school zodat een oplossing geboden kan worden
 •    Verstaanbaar: we communiceren in een verstaanbare taal
 •    Milieubewust: om de afvalberg zo klein mogelijk te houden, kiezen we ervoor om enkel invulpapieren af te drukken

Smartschool

We gebruiken Smartschool voor de communicatie tussen ouders en schoolteam:

 •      mails tussen ouders en school
 •      nieuwsberichten en nieuwsbrieven
 •      schoolkalender: verlofdagen, uitstappen, oudercontacten, rapporten, zwemmen
 •      foto’s zijn enkel toegankelijk voor betrokken ouders en het schoolteam

Schoolpoort

Een kwartier voor en na schooltijd kan je de leerkrachten altijd aanspreken. 

Oudercontact

Tweemaal per jaar organiseren we een oudercontact.

Schoolagenda

De leerlingen van de lagere school gebruiken een schoolagenda voor het aankondigen van huistaken en/of toetsen. Ouders en leerkrachten kunnen in de schoolagenda een korte boodschap noteren.

Rapport

De leerlingen van de lagere school krijgen drie keer per schooljaar een rapport.

Naar top